Cenový výměr obce Lipovec

 

 

o hřbitovních poplatcích

 

s platností od 13. 2. 1998

_____________________________________________________________________

 

 

 

1. Podklady

 

   - Metodický návod pro ocenění kopání hrobů (vydalo Sdružení pohřebnictví v ČR, Val. Meziříčí, v 11/1993)

   - Jak postupovat při určení výše cen nájmu hrobových míst a služeb, s nájmem souvisejících (vydalo Sdružení pohřebnictví v ČR, Val. Meziříčí, v 11/1993)

    - Sbírka OkÚ Blansko, č. 14/97 z 23. 4. 1997

    - Cenový výměr MF ČR č. 01/98

 

2. Poplatek za pořízení a obnovu hrobových míst

 

a) plocha hrobu a nájem z plochy (4 Kč/m2/rok)

 

                                                                             nájem

                                                               Kč/rok               Kč/10 roků

                                                         _____________________________

 

- jednohrob

     1,4 m x 3 m = 4,2 m2                    16,80          168,-

 

- dvojhrob dohromady                        21,60                        216,-

     1,8 m x 3 m = 5,4 m2

 

- trojhrob dohromady                        36,00                        360,-

     3 m x 3 m = 9 m2

 

b) placené služby, spojené s provozem hřbitova

 

Hřbitovní poplatek je tvořen poplatkem za nájem plochy a poplatkem za následující služby:

 

- pořízení vodních zdrojů a jejich údržba

- odvoz odpadků

- údržba travnatých ploch

- výsadba a údržba okrasné zeleně

- osvětlení hřbitova a jeho údržba

- údržba pomníků občanům, kteří padli v I. a II. světové válce

- pracovní a hygienické pomůcky a nářadí

- údržba oplocení

 

c) Hřbitovní poplatek za 10 let (pořízení či obnova)

 

Velikost hrobu

Poplatek za služby

Nájem z plochy

Hřbitovní poplatek

Jednohrob

340,-

168,-

508,-

Dvojhrob

450,-

216,-

666,-

Trojhrob

560,-

360,-

920,-

Kolumbarium            85,- Kč/m2/10 roků

 

Rozptyl a vsyp se v našich podmínkách neprovádí.

 

 

3. Poplatek za výkop a zahrnutí hrobu

 

a) rozměry výkopu

 

- min. hloubka - normální                         1,5 m

                        - prohloubená                        2,1 m

                        - dítě do 10 let                        1,2 m

  

   dno hrobu musí být min. 0,5 m nad hladinou spodní vody

- min. šířka                              0,8 m

- min. délka                         - normální                        2,1 m

                        - dětská                        1,2 m

 

b) objem výkopu

 

- normální rozměry hrobu                        (1,5 x 0,8 x 2,1 m)=2,52 m3

- prohlubená hloubka hrobu                        (2,1 x 0,8 x 2,1 m)=3,52 m3

- dětský hrob                           (1,2 x 0,8 x 1,2 m)=1,15 m3

 

c) poplatek za výkop a zahrnutí hrobu

 

Počítá se v průměru 7,5 hod/m3, mzdy 70,- Kč/hod., odvody 35,5 % tj. 94,50 Kč/hod.

 

Typ

m3

hod.

sazba

Poplatek celkem

normální

2,52

19

94,50

1795,50

dětský

1,15

8,5

94,50

  803,-

prohloubený

3,52

26

94,50

2457,-